Informationskväll om smoltutsättning Kinneviken 2017-2021
Tvåårig Gullspångsöring (öringbebis) 

Götene Sportfiske Klubb i samarbete med Kinnekulle Camping inbjuder till en informationskväll om satsningen på smoltutsättningar i Kinneviken, Vänern 2017 – 2021. 

 

Torsdagen den 15 september 

Klockan 19:00 

Götene SFK´s klubbstuga i Hönsäters hamn, Hällekis 

 

Bakgrund 

Vänern är en unik sjö på många sätt, Vänern hyser bland annat mycket unika och skyddsvärda lax- och öringstammar, vilka klassas som riksintresse. Även ur ett globalt perspektiv är de unika, då det endast finns ytterst få sklandlocked” laxstammar i världen. Hemälvarna för dessa stammar är dels Klarälven och dels Gullspångsälven. (landlocked= instängda i sötvatten pga landshöjning efter inlandsisen) 

Fiske efter lax och öring förutsätter omfattande utsättningar då de flesta naturliga lekområden är förstörda pga vattenkraften. Kraftbolagen är via vattendomar ålagda sk kompensationsutsättningar vilket i huvudsak görs i Klarälven (för att säkerställa avelsmaterialet). Där utöver sätter Laxfond Vänern smolt i sjön som efter några år växt till de fiskar som ca 70 yrkesfiskare, ett stort antal fritidsfiskare och ett par tusen sportfiskare fiskar efter. 

 

Götene SFK´s smoltutsättningar 

I ett försök att öka mängden smolt under perioden 2017 – 2021 söker nu Götene SFK smoltsponsorer som vill vara med och göra Kinneviken till ett sportfiskeeldorado! 

För att få en långsiktig satsning är Götene SFK på jakt efter smoltsponsorer som under en femårsperiod är med och finansierar smoltutsättningar i Kinneviken. 

 

Vill ni vara med och förvandla Kinneviken till ett sportfiskeeldorado? 

Miljöaspektensmoltutsätting är en mycket kostnadseffektiv miljösatsning 

Turism – ett bra sportfiske kommer locka fler sportfiskare till Kinneviken, fisket är som bäst under den årstiden som få andra turister hittar till bygden 

Folkhälsan - Goda aktivitetsvanor ger betydande positiva effekter på folkhälsan, våra barn behöver ut i naturen 

 

Välkomna till en kväll i öringens tecken!  


/sportfiskarna i Götene SFK 


Anmälan till informationsträffen via samtal eller SMS till 070-399 56 55, alt mail kkt@gsfk.net senast den 13 september

Länk till infoblad i PDF