Trolling aktivitetskalender GSFK 2019

Sektionsansvariga är Fredda Andersson och Jörgen Lundstedt.
Kontaktinfo kkt@gsfk.net

Förslag KM-serie i trolling 2019:
Fem deltävlingar enl nedan

27/4 (reserv 28/4)

18/5 (reserv 19/5)

27/7 (reserv 28/7) 

12/10 (reserv 13/10)

9/11 (reserv 10/11)

Vi väger in max 6 fiskar per båt (lax o öring), vid deltävlingen i juli kan även tre gösar vägas in utöver de blanka fiskarna.
Minst en GSFK-medlem i varje båt, utomstående får vara med i båten men det "kostar" ett frivilligt smoltbidrag (valfri summa). Placeringspoäng i varje deltävling, de tre bästa placeringspoängen räknas, vid lika placeringspoäng räknas totalvikt för de tre deltävlingarna (samma system som SM-serien)

Klubbfighten:
Årets klubbfight kommer gå i Vättern med utgångshamn Hjo.
Datum är 3/8 med reservdatum 4/8
Mer info kommer